НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 26022019 Регламент на ЕП

Информация  ( общ текст) по чл.210 от Регламент ( ЕС) 2016/ 1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент ( ЕС) № 1024/2012г.

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019г. За някои от тези документи / виж по- долу в получер шрифт/ можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при  всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите – членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи  и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

-          Документи от съд или служебен служител;

-          Административни документи;

-          Нотариални актове;

-          Официални удостоверения върху частни документи;

-          Документи, издадени от дипломатически и консулски представителства.

 

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по- долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

-          Раждане;

-          Смърт;

-          Това, че лицето е живо;

-          Име;

-          Брак, брачна дееспособност;

-          Развод, законна раздяла или унищожаване на брака;

-          Регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство;

-           Прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство;

-          Произход или осиновяване;

-          Местоживеене и/или местопребиваване;

-          Гражданство;

-          Липса на съдебно минало;

-          Кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка.

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден  официалният документ.

 

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bgОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА