НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 31.10.2018 г.

Община Каспичан, област Шумен

 

ОБЯВЯВА

 

1.Публичен търг, с явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: град Плиска, ул. «Успенски» № 1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 154 / 27.09.1999 година, представляваща: помещение с площ от 18.00 кв.метра, разположено на първия етаж в сградата, с предназначение за „стоматологичен кабинет”.

2.Първоначална тръжна цена  в размер на 1.20 лева за 1 кв.м. или за площ от 18.00 кв.м. х 1.20 лв./1кв.м. = 21.60 лева

словом: /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/, без включен ДДС.

3. Търгът ще се проведе в сградата на кметство град Плиска, от 14.00 часа на 02.11.2018 година.

4. Повторна дата за провеждане при липса на участници09.11.2018 г. в същия час.

5. Депозит за участие в търга в размер на  10% от първоначално обявената тръжна цена /2.16 лева/, внесен в касата на Общината.

6. Тръжната документация се закупува от центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 10.00 /десет/ лева.

7.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден, по предварителна заявка. 

 

v  За информация: телефон 05351   74-21                                  

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА