НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 22.10-4

ОБЩИНА КАСПИЧАН, ОБЛАСТ ШУМЕН

 

ОБЯВЯВА

 

1.Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на празно дворно място с площ от 320.00 кв.м., в квартал 13 по регулационния план на град Каспичан, представляващо част от поземлен имот с идентификатор 36587.502.308 по Кадасралната карта на града, с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.

2.Първоначална тръжна цена в размер на 0.05 лв. за един квадратен метър или 16.00 лева (шестнадесет лева) за цялата площ като наемна цена за една година.

3.Търгът ще се проведе в сградата на община Каспичан, от 15.00 часа на 22.10.2018 г.

4.Повторна дата за провеждане при липса на участници29.10.2018  г. в същия час.

5.Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 1.60 лв. (един лев и шестдесет стотинки), внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

6.Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на община Каспичан на стойност 10.00 лв. (десет лева). 

7.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация:   тел. 05351 / 74 - 21

 

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАНОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА