НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 15.10.2018 г. -2

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следния поземлен имот, възстановен по плана за земеразделяне на наследниците на Доца Петрова Герджикова, съгласно решение на Поземлена комисия град Каспичан, представляващ:

1.     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 025021,  в местността „Сергенджик“, с площ от 0.506 декара,  с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория,  по картата за възстановена собственост на село Могила,

 

по заявление от Енчо Стоянов Енчев, с постоянен адрес: село Могила, ул. ”Цар Асен” №33.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА