НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Строителни отпадъци

Управление на строителните отпадъци

Строителните отпадъци образувани на територията на Община Каспичан се транспортират и предават за третиране на терен в кариера „Златна нива“, собственост на фирма „Голдън Фиилд“ ЕООД, с която общината има сключен договор.

Преди транспортиране Общинска администрация – Каспичан издава удостоверение за насочване на строителните отпадъци, в което се записва кода и наименованието на отпадъка, обекта от който е образуван, превозното средство с което се транспортира и маршрута за движение.

Община Каспичан разполага с мини челен товарач и лекотоварен автомобил тип „самосвал“, с които предоставя услуги по събиране и  транспортиране на отпадъците. Цените на услугите са определени в Наредбата на Общински съвет Каспичан за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите. Ползването на техниката става след предварително заявяване в Общинската администрация.

Санкциите за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци са до 500 лв. При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер. Напомняме, че е забранено поставянето им в контейнерите за битови отпадъци.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА