НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление 13.09.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

 

·        Двуетажна жилищна сграда, гараж и стопанска постройка, построени в собствено дворно място, за което е отреден Урегулиран поземлен имот ІІ-668  от квартал 78 с площ от 680.00 квадратни метра по плана за регулация на град Плиска, одобрен със Заповед № 25-344/1988 година,

 

 

по заявление с вх. № В-32/12.09.2018 година от Гинка Иванова Григорова от град Плиска, ул.”Димитър Благоев” № 65, Светослав Цветанов Славейков от град Плиска, ул.”Юрий Гагарин ” № 11,  Ивайло Цветанов Славейков  град Плиска, ул.”Юрий Гагарин ” № 11 и Елица Цветанова Славейкова  от град Варна, ул.”Поп Харитон ” № 135, ет.7, ап.44.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА