НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > РС 23-2018

СЪОБЩЕНИЕ

Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 23/27.08.2018 г. за обект „Извършване на СМР по общински път SHU 1082 /ІІІ-2007/ Плиска-Върбяне-Граница Община (Каспичан-Нови пазар)-Правенци“, Подобекти: 1.Ситуационна промяна на трасето на път SHU 1082 в участък от км.4+350 до км. 4+450; 2. Отводняване на участък от път SHU 1082 от км.4+650 до км. 4+750, с възложител: община Каспичан.

            Заинтересованите собственици могат да разгледат документите.

            На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица, по смисъла на чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да обжалват по законосъобразност издаденото разрешение за строеж, заедно с одобрения инвестиционен проект, в четиринадесет дневен срок от връчване на настоящото чрез Общинска администрация гр.Каспичан до Началника на РО”НСК” сектор Шумен.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА