НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Африканска чума по свинете

Информация за заболяването Африканска чума по свинете 

ЗАПОВЕД

№ РД-25-412

гр.Каспичан, 01.08.2018 год.

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.133, ал.2, т.1 от Закона ветеринарномедицинската дейност, във връзка с писмо с изх.№24-00-34 / 17 от 19.07.2018 г. от Областна администрация Шумен, взети решения на Областна епизоотична комисия – Шумен описани в Протокол №1 от 19.07.2018 г. и Протокол №1 от 25.07.2018 г. на Общинската епизоотична комисия,

 Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се извършва засилен ветеринатомедицински контрол в свиневъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност и клиничен надзор в тези обекти. При възникване на съмнения да се вземат проби за анализ.

2.Да се ограничи придвижването на свине и продукти, добити от тях.

3.Да не се въвеждат нови свине в животновъдния обект. При въвеждане да се предприемат адекватни превантивни мерки за смекчаване на риска от внасяне на АЧС в животновъдния обект. Да  се въвеждат животни само от проверени животновъдни обекти.

4.Да не се изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места.

5.Да не се хранят животните с животински отпадъци и кухненски отпадъци.

6.Да не се хранят животните с пресни фуражи, добити в заразени райони с вируса на АЧС.

7.Да се информира Българска агенция по безопасност на храните в случай на мъртви и съмнителни за заболяване свине.

8.Диви свине или части от тях, независимо дали са били отстреляни или намерени мъртви, да не се въвеждат в животновъдни обекти/ лични стопанства, в които се отглеждат свине.

9.За намерени трупове на умрели диви свине или части от тях да се информира Българска агенция по безопасност на храните.

10.Да не се извършва продажба на животни на нерегламентирани пазари на територията на община Каспичан.

11.Органите на МВР да оказват съдействие при осъществяване на контрола при транспорт на животните.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Каспичан и се доведе до знанието на цялото население, чрез поставяне на видни места на територията на общината, както и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община Каспичан

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА