НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява АПК 13.07.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните сгради:

·        1022/1950 идеални части/хиляда двадесет и две ид.ч./ от дворно място, цялото с площ от 1950.00 /хиляда деветстотин и петдесет кв.м./, за което е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - 663 от квартал 73  по плана на село Кюлевча, одобрен със Заповед № 25-236/1991 година, заедно с построените в него сгради: къща и две второстепенни сгради, с административен адрес: ул.“Добри Войников“ №9,

 

по заявление от ДИМИТЪР МАРИНОВ ИВАНОВ с постоянен адрес: град Варна, ул.”Фьодор Успенски” № 6 А, МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ  с постоянен адрес: град Варна, ул.”Народни будители” № 77, вх.Б, ет.6, ап.124 и  ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА с постоянен адрес: град Варна, ул.”Народни будители” № 77, вх.Б, ет.6, ап.124.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА