НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява публични търгове 10.07.2018 г

ОБЩИНА КАСПИЧАН, ОБЛАСТ ШУМЕН

 

О Б Я В Я В А

1. Публични търгове, с явно наддаване, за  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  на  ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от общинския поземлен фонд на община Каспичан, за срок от 5 години, считано от началото /01.10.2018 година/ на стопанската 2018/2019 година. 

2. Търговете ще се проведат в сградата на община Каспичан, по график  както следва:

 

За поземлените имоти, находящи се в землището на:

I търг

дата

Час на провеждане

II търг

дата

Час на провеждане

с. Косово

16.07.2018 г

10.00 часа

23.07.2018 г

10.00 часа

с. Марково

16.07.2018 г

11.00 часа

23.07.2018 г

11.00 часа

с. Зл.нива

16.07.2018 г

13.00 часа

23.07.2018 г

13.00 часа

с. Върбяне

16.07.2018 г

14.00 часа

23.07.2018 г

14.00 часа

с . Кюлевча

17.07.2018 г

         9.00 часа

24.07.2018 г

         9.00 часа

с.Каспичан /кв.Калугерица

17.07.2018 г

10.00 часа

24.07.2018 г

10.00 часа

с.Могила

17.07.2018 г

13.00 часа

24.07.2018 г

13.00 часа

гр. Плиска

18.07.2018 г

9.00 часа

25.07.2018 г

9.00 часа

3. Начални тръжни цени  за 1 дка по категории,  както следва:

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

28.00 лв

27.00 лв

27.00 лв

24.00 лв

24.00 лв

24.00 лв

22.00 лв

22.00 лв

 

4.Списък на земеделските земи, предмет на настоящите търгове ще бъде обявен на видно място в сградите на кметствата по населени места и в сградата на община Каспичан.

5.Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 10 (десет) лева.

6.Депозит за участие - в размер на 10 % от първоначално обявената цена за съответната категория,  за  цялата площ, която участника в търга желае да наеме.

Депозитът се внася в касата на Общината /стая № 401/. Информация на тел.05351/74-21

                                    

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:

Милена Недева       

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА