НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Съобщение
16.11.2017г. 10:43:09
Уважаеми жители на село Кюлевча,
уведомяваме Ви че на 16.11.2017г.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обява за публичен търг за отдаване под наем
16.11.2017г. 15:48:31
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на сграда със застроена площ от 75.00 квадратни метра с идентификатор 36587.502.1154.1 по кадастралната карта на град Каспичан, разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.1154, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„Кооперативен пазар” в квартал 10 по регулационния план на града.
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Съобщение за провеждане на консултации
19.09.2017г. 16:43:38
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:
• Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
• Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Съобщение
Уважаеми жители на село Кюлевча,
уведомяваме Ви че на 16.11.2017г.
Още ... 
Профилактика Енерго Про
Информация от г-н Желев - началник на Енерго - про - Нови пазар:
На 15.11.2017г. , ще бъде изключено електрозахранването за целия ден
Още ... 
Информация
Как да се предпазим от заразяване с вируса на птичи грип
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА