НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Заповед РД-25-126
16.03.2018г. 22:46:48
На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 5 от закона за местното самоуправление и местна администрация, на основание чл. 289 от закона за предучилищното и училищното образование
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обявление
16.03.2018г. 10:06:34
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Съобщение за провеждане на консултации
19.09.2017г. 16:43:38
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:
• Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
• Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Заповед РД-25-126
На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 5 от закона за местното самоуправление и местна администрация, на основание чл. 289 от закона за предучилищното и училищното образование
Още ... 
Обява логопед
Център за социална рехабилитация и нтеграция гр.Каспичан набира: Логопед – 1 бр. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
Още ... 
Зимна обстановка
Зимна обстановка (обновена към 16:30 ч. на 28.02.2018 г.)
По Републиканската пътна мрежа:
Път гр.Каспичан – гр.Плиска е проходим при зимни условия.
Път кв.Мътница – с.Марково е проходим при зимни условия.
Път гр.Плиска – с.Златна нива е проходим при зимни условия.
Път с.Златна нива - с.Върбяне е почистен.
Предстои почистване на път с.Марково – с.Косово.
По Общинската пътна мрежа:
Път гр.Каспичан – с.Могила е проходим при зимни условия.
Път гр.Плиска – с.Върбяне е  проходим при зимни условия.
Път гр.Нови пазар – гр.Плиска е  проходим при зимни условия.
Път с.Марково - с.Снежина е проходим при зимни условия.
Предстои почистване на път с.Марково - с.Снежина, път гр.Плиска - НИАР Плиска и път гр.Каспичан - с.Енево.
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА