НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Културен афиш месец май 2017г.
19.05.2017г. 09:12:03
Община Каспичан Ви кани на тържествата по случай "ДНИ НА МОЯ ГРАД" 25 - 31 май 2017г.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обява за търг за отдаване под наем на имот
15.05.2017г. 17:01:34
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 5 години на земеделска земя в землището на село Могила, за отглеждане на едногодишни земеделски култури,  представляваща поземлен имот:
• ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване „нива”, в землището на село Могила, ЕКАТТЕ 48773, поземлен имот № 000139 с площ от 4.217 дка, трета категория;
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обявление
17.05.2017г. 11:16:26
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-223 от 15.05.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Културен афиш месец май 2017г.
Община Каспичан Ви кани на тържествата по случай "ДНИ НА МОЯ ГРАД" 25 - 31 май 2017г.
Още ... 
Тест сирени 2017
Във връзка с провеждането на годишна профилактика на апаратурите от АСО-ТКО и сиренната система
Още ... 
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинсекциозни дейности,  и съгласно чл.111 от  Закона за защита на растенията, Ви уведомяваме:
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА