НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Целева субсидия за водопровод , отводняване и асфалтиране на улици.
02.08.2018г. 12:37:06
На 01.08.2018г. с решение на Министерски съвет , на Община Каспичан бяха отпуснати 1 305 000лв.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обявление
10.08.2018г. 16:20:13
На основание чл.72, ал.3 и ал.4  от Правилника за прилагане на закона за собствеността на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/, ръководството на общинска служба „ Земеделие” гр. Каспичан, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землища в Община Каспичан
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Съобщение за провеждане на консултации
19.09.2017г. 16:43:38
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:
• Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
• Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Целева субсидия за водопровод , отводняване и асфалтиране на улици.
На 01.08.2018г. с решение на Министерски съвет , на Община Каспичан бяха отпуснати 1 305 000лв.
Още ... 
Покана за общо събрание на СНЦ "МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН"
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.30, ал.1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН"
Още ... 
Информация по изпълнение на НПЕЕ на много фамилните жилища
Във връзка с отправени запитвания от граждани, Ви предоставяме информация по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на много фамилните жилища
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА