НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Провеждане на мероприятия от Бразда ЕООД
27.03.2020г. 17:18:42
В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Уведомително писмо
27.03.2020г. 15:15:38
Община Каспичан уведомява собствениците на пчелни семейства на територията на с.Златна нива, с.Върбяне и гр.Плиска, както и тези, разположени в граничещите землища, че „Бразда“ ЕООД, с.Златна нива, ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землище с.Златна нива, с.Върбяне и гр.Плиска, считано от 30.03.2020 г. до 03.04.2020 г. Съгласно чл.10 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне....
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обществено обсъждане на ОУП
22.04.2019г. 15:25:48
провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Каспичан. На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каспичан  съобщава
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Провеждане на мероприятия от Бразда ЕООД
В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме
Още ... 
Система за сигурно електронно връчване
Общинска администрация – Каспичан, уведомява гражданите и бизнеса, че могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път
Още ... 
Набиране на доброволци
Уважаеми жители на Община Каспичан,
Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.  Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и ваши близки.
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА