НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Ден на българската община 2017г.
11.10.2017г. 08:21:56
Ден на отворени врати ще се проведе на 12.10.2017г. в община Каспичан. Всеки гражданин
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
20.09.2017г. 09:28:05
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1831 / 11.08.2015 година, представляващ земеделска земя - поземлен имот № 034037, с площ от 5.202 дка, шестата категория, с начин на трайно ползване „нива”, в местността „Маляба“ по картата за възстановена собственост на село Могила, ЕКАТТЕ 48773.
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Съобщение за провеждане на консултации
19.09.2017г. 16:43:38
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:
• Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
• Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Ден на българската община 2017г.
Ден на отворени врати ще се проведе на 12.10.2017г. в община Каспичан. Всеки гражданин
Още ... 
ЗАПОЧНА САНИРАНЕТО НА БИВШАТА ПОЛИКЛИНИКА В КАСПИЧАН
Започнаха дейностите по саниране и газификация на сградата на бившата поликлиника в гр. Каспичан. Символично начало на обновяването
Още ... 
Съобщение
Във връзка с възникнала авария на водопровод, днес 19 септември 2017 г., от 11:30 ч. до 14:30 ч., ще бъде прекъснато водоподаването в град Каспичан.
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА