НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Промяна графика за събиране на БО
09.11.2020г. 13:50:43
В резултат на  технически проблем на 10 ноември, Графика за събиране и извозване на битови отпадъци  за дните 9, 10 и 11  ноември ще бъде променен
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
План-сметка отпадъци 2021
17.11.2020г. 17:25:17
Обсъждане на разработена План-сметка за разходите за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2021 г.
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обществено обсъждане на ОУП
22.04.2019г. 15:25:48
провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Каспичан. На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каспичан  съобщава
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Промяна графика за събиране на БО
В резултат на  технически проблем на 10 ноември, Графика за събиране и извозване на битови отпадъци  за дните 9, 10 и 11  ноември ще бъде променен
Още ... 
Дезинфекция на Община Каспичан
Във връзка с регистриран случай на Covid- 19 на служител от общинска администация, днес ще бъде извършена дезинфекция
Още ... 
Инициатива на Вигор ЕООД
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Кмета на община Каспичан ОБЯВЯВА инициативата на Вигор ЕООД със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Каспичан, село Кюлевча,, представлявано от Свилен Марински за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
Още ... 
РЕКЛАМИ
План за интегрирано развитие на Община Каспичан
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА