НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Обява НКЖИ
20.11.2017г. 10:02:46
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СЪОБЩАВА на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обява за публичен търг за отдаване под наем
16.11.2017г. 15:48:31
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на сграда със застроена площ от 75.00 квадратни метра с идентификатор 36587.502.1154.1 по кадастралната карта на град Каспичан, разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.1154, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„Кооперативен пазар” в квартал 10 по регулационния план на града.
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Съобщение за провеждане на консултации
19.09.2017г. 16:43:38
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:
• Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
• Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Обява НКЖИ
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СЪОБЩАВА на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:
Още ... 
Съобщение
Уважаеми жители на село Кюлевча,
уведомяваме Ви че на 16.11.2017г.
Още ... 
Профилактика Енерго Про
Информация от г-н Желев - началник на Енерго - про - Нови пазар:
На 15.11.2017г. , ще бъде изключено електрозахранването за целия ден
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА