НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Работна среща ТП ДГС
25.02.2021г. 13:38:03
Във връзка с осъществяване на горскостопанската дейност в държавните горски територии стопанисвани и управлявани от ТП ДГС.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обява 04.02.2021-2
04.02.2021г. 10:36:03
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обществено обсъждане на ОУП
22.04.2019г. 15:25:48
провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Каспичан. На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каспичан  съобщава
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Работна среща ТП ДГС
Във връзка с осъществяване на горскостопанската дейност в държавните горски територии стопанисвани и управлявани от ТП ДГС.
Още ... 
Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори
Чрез Единения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са разработени и публикувани следните нови електронни услуги
Още ... 
Главен специалист кв.Калугерица
Кмета на Община Каспичан обявява свободно работно място  на длъжност Главен специалист кв.Калугерица
Още ... 
РЕКЛАМИ
План за интегрирано развитие на Община Каспичан
Проект за План за интегрирано развитие
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА