НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
МИГ конкурс
12.01.2018г. 08:56:33
МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  – 1 бройка на пълно работно време.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обявление
08.01.2018г. 09:50:15
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: град Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 95, актувана с Акт за публична общинска собственост № 43 / 17.12.1997 година, представляваща: стая № 1 – 15 кв.м.; стая № 2 – 30 кв.м.; стая № 3 – 16 кв.м. и стая № 4 – 9 кв.м., с обща площ от 70 квадратни метра, разположени на първия етаж, с предназначение за „помещение за НПО с общественополезна дейност”.
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Съобщение за провеждане на консултации
19.09.2017г. 16:43:38
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:
• Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
• Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
МИГ конкурс
МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  – 1 бройка на пълно работно време.
Още ... 
Покана бюджет 2018
За публично обсъждане на проект за Бюджет 2018.г.
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публични финанси и чл. 27, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза
Още ... 
Оферти за работа в чужбина
Във връзка с набиране на кандидати за сезонни работници за работа в селското стопанство
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА