НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Прессъобщение
30.11.2018г. 15:28:08
На 04.12.2018 г. (вторник) от 15:00 до 18:00 в сградата на Община Каспичан, ще се проведе Мотивационен семинар на тема „Бъди следващият успешен предприемач“ по проект № BG05M9OP001-1.023-0164 „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейският социален фонд.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обявление
10.12.2018г. 14:30:40
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2018 година /началото на стопанската 2018/2019 година/ на земеделска земя – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, находяща се в землището на село Косово, допустимият за подпомагане слой с площ от 17.702 декара, представляващ част от поземлен имот № 030011, целия с площ от 35.799 декара, трета категория, в местността „Покрайнини Косово“.
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Съобщение за провеждане на консултации
19.09.2017г. 16:43:38
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:
• Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
• Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Прессъобщение
На 04.12.2018 г. (вторник) от 15:00 до 18:00 в сградата на Община Каспичан, ще се проведе Мотивационен семинар на тема „Бъди следващият успешен предприемач“ по проект № BG05M9OP001-1.023-0164 „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейският социален фонд.
Още ... 
Покана за обучение
Уважаеми дами и господа от територията на общините Нови пазар и Каспичан, екипът на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан”
Ви кани
Още ... 
Съобщение
Във връзка със заздравяване на железен път в района на ЖП прелез пресичащ път 7003 /Дулово – Шумен/ между селища Златна нива и Царев брод, Ви уведомяваме, че
на 16.10.2018 г. от 13:00 часа до 14:00 часа ще бъде затворен прелеза и прекъснато автомобилното движение.
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА