НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Покана публично обсъждане на проект за бюджет 2019
09.01.2019г. 16:29:09
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публични финанси и чл. 27, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обявление
03.01.2019г. 08:32:13
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, представляващ полумасивна сграда на два етажа, със застроена площ от 540 кв.м. и дворно място с площ от 7360 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот УПИ I - “Училище и общежитие” от квартал 22 по плана на село Кюлевча, актуван с Акт за частна общинска собственост №1920/06.11.2018 година.
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Съобщение за провеждане на консултации
19.09.2017г. 16:43:38
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:
• Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
• Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Покана публично обсъждане на проект за бюджет 2019
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публични финанси и чл. 27, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан
Още ... 
Прессъобщение
На 04.12.2018 г. (вторник) от 15:00 до 18:00 в сградата на Община Каспичан, ще се проведе Мотивационен семинар на тема „Бъди следващият успешен предприемач“ по проект № BG05M9OP001-1.023-0164 „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейският социален фонд.
Още ... 
Покана за обучение
Уважаеми дами и господа от територията на общините Нови пазар и Каспичан, екипът на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан”
Ви кани
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА