НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > НОРМАТИВИ

Нормативни документи


Устройствен правилник

Етичен кодекс

Харта на клиента

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Антикорупционна програма на Община Каспичан

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване_община Каспичан

Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Община Каспичан

Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив на в Община Каспичан

Вътрешни правила за функциониране на системите за финансово управление и контрол в Община Каспичан

Счетоводна политика на Община Каспичан

Вътрешни правила за прилагана на Кодекса за повезение на служителите в държавната администрация

Вътрешни правила по ЗПКОНПИ

ВП за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на Община Каспичан

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Каспичан

Вътрешни правила за защита на личните данни в Община Каспичан

Проект на нормативни документи

 

 

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА