НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Каспичан и форматите в които е достъпна в изпълнение на чл.15а от Закона за достъп до обществена информация

1. Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
2. Регистър военни паметници
3. Регистър лекарски практики
4. Регистър на домашните и безстопанствени кучета
5. Регистър на издадените заповеди за допускане и изработване на ПУП
6. Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект публична общинска собственост
7. Регистър на измененията на ПУП
8. Регистър на картите за паркиране
9. Регистър на културните организации
10. Регистър на местата за настаняване категоризирани в община Каспичан
11. Регистър на одобрените инвестиционни проекти
12. Регистър на озеленените площи
13. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и стъкло
14. Регистър на пчелини и пчелни семейства
15. Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
16. Регистър на соц. услуги
17. Регистър на техническите паспорти
18. Регистър на язовирите
19. Регистър НКЦ
20. Регистър план-прием 2020 - 2021 на училищата на територията на Община Каспичан
21. Регистър спортни клубове
22. Регистър читалища
23. Списък на второстепенните разпоредители
24. Списък на училища, детски градини и ЦПЛР
25. Регистър на концесиите
26. СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Каспичан, подлежащи на класификация като служебна тайна
27. Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА