НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ЗАПОВЕДИ
17 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 2 1 2
Заповед РД-25-472
31.07.2020г. 23:27:00
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 525 на Министерски съвет от 30.07.2020 за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-471
31.07.2020г. 23:23:41
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 525 на Министерски съвет от 30.07.2020 за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-429
17.07.2020г. 21:58:18
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във
връзка с Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г. За удължаване срока на
обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна
епидемична обстановка
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-428
17.07.2020г. 22:04:18
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с
Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г. За удължаване срока на обявената с
Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-421
14.07.2020г. 13:47:25
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г. За удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-419
09.07.2020г. 19:13:39
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед  № РД -01-393/09.07.2020г. на Министър на здравеопазването и Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-410
07.07.2020г. 14:04:25
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с чл.9,ал.1,т.9 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Каспичан нареждам
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-385
02.07.2020г. 09:27:57
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г. За удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-384
02.07.2020г. 09:23:12
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г. За удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-372
24.06.2020г. 09:01:16
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, Решение № 378  на Министерския съвет от 12 юни 2020г.за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка
Прочетете още ... 
17 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 2 1 2
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА