НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ЗАПОВЕДИ
43 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 5 1 2 3 4 5
Заповед РД-25-74
22.02.2021г. 11:05:06
ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ /ПСИК/ на територията на Община Каспичан за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021г.
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-73
19.02.2021г. 15:44:27
Местата за поставяне на агитационни материали на регистрираните партии, коалиции за участие в  изборите за Народно събрание на 4 март 2021 година,  както следва
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-58
09.02.2021г. 11:51:06
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 9 издаден на 14 януари 2021 година от Президента на Република България за насрочване на  избори за Народно събрание на четвърти април 2021г
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-41
04.02.2021г. 09:16:56
за изменение и допълнение на Заповед № РД – 25 – 706 от 27.11.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД – 25 – 744 от 22.12.2020г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на министерски съвет от 14 май 2020г. Извънредна епидемична обстановка
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-40
04.02.2021г. 09:14:27
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на министерски съвет от 14 май 2020г. Извънредна епидемична обстановка
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-19
20.01.2021г. 08:22:12
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Указ № 9 издаден на 14 януари 2021 година на Президента на Републиката за насрочване на  избори
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-744
23.12.2020г. 13:53:07
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на министерски съвет от 14 май 2020г. Извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-737
21.12.2020г. 11:12:51
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37в, ал 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.75а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-707
27.11.2020г. 16:28:57
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на министерски съвет от 14 май 2020г. Извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет
Прочетете още ... 
Заповед РД-25-706
27.11.2020г. 16:25:31
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на министерски съвет от 14 май 2020г. Извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет
Прочетете още ... 
43 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 5 1 2 3 4 5
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА