НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО >

1. Приемане на Проекта на бюджета на община Каспичан за 2018г.и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г.

2. Приемане на План за културните прояви в община Каспичан за 2018г.

3. Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

4. Отчет за изпълнението на Плана за културните прояви в община Каспичан за 2017г.

5. Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през 2017 година.

6. Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Каспичан за 2017г.

7. Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции в общинска администрация Каспичан за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

8. Отчет за изпълнението на План за спортните прояви в община Каспичан за 2017г.

9. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Каспичан за периода 01.07.2017- 31.12.2017г.

10. Отчет за дейността на МКБППМН за 2017г.

11. Текущи докладни

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА