НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изменения на ПУП
74 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 8 1 2 3 4 5 6 7
Обявление
25.03.2020г. 14:25:28
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-190 от 25.03.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с идентификатор 56770.40.84 по КК на град Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
17.03.2020г. 08:44:54
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-171 от 16.03.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІ-627 и УПИ ІІІ-627 кв. 72
Прочетете още ... 
Обявление
16.03.2020г. 16:49:43
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-172 от 16.03.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ ХХІІІ-929 кв.111
Прочетете още ... 
Обявление
16.03.2020г. 16:38:35
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и План схема /план за регулация с нанесен обхват на геоложки проучвания на свлачището/ за УПИ І, УПИ ХХХІІ-озеленяване кв. 60 и УПИ VІІІ-194 кв. 42 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
19.02.2020г. 14:10:12
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ ХХІІІ-929 кв. 111 на по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
19.02.2020г. 14:06:01
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІ-627 и УПИ ІІІ-627 кв. 72 на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
24.01.2020г. 16:11:53
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-50 от 24.01.2020 г.
Прочетете още ... 
Обявление
24.01.2020г. 13:15:03
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 040084 по КВС на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
24.01.2020г. 13:27:25
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура за обект „Осигуряване на допълнително водоснабдяване от сондаж с. Кюлевча до напорен резервоар с. Кюлевча“ - Ел захранване и водопровод
Прочетете още ... 
Обявление
20.01.2020г. 11:50:04
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-34 от 17.01.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ І кв.22 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
74 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 8 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА