НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изменения на ПУП
89 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Обявление
20.10.2020г. 08:57:52
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-618 от 20.10.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план  - План за регулация за УПИ І-11 кв. 4 по плана на град Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
03.09.2020г. 14:01:39
Община Каспичан, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Подробен устройствен план  за линейни обекти на техническата инфраструктура за обект „Ново трасе с 2 линии по 20кV от подстанция Каспичан до ГРТ „Рока България“ АД“ от имот с идентификатор 36590.32.40 до – имот с идентификатор 36587.502.276
Прочетете още ... 
Обявление
07.08.2020г. 14:23:23
Община Каспичан, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Подробен устройствен план  - План за регулация за УПИ І-11 кв. 4 по плана на град Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
03.08.2020г. 16:55:42
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-477 от 03.08.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІІ-173 кв. 32 по плана на село Могила
Прочетете още ... 
Обявление
03.08.2020г. 16:53:14
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-476 от 03.08.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-189 и УПИ ХІ-190 кв. 42 по плана на село Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
14.07.2020г. 13:33:56
Община Каспичан, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Подробен устройствен план  - План за регулация за УПИ І-189 и УПИ XI-190 кв. 42 по плана на село Кюлевча, с възложител: Христина Младенова и „Метарекс“ ООД.
Прочетете още ... 
Обявление
10.07.2020г. 08:49:48
Община Каспичан, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Подробен устройствен план  - План за регулация за УПИ ІІІ-173 кв. 32 по плана на село Могила
Прочетете още ... 
Обявление
29.06.2020г. 15:57:19
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-375 от 23.06.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-общ. кв. 23 по плана на село Могила
Прочетете още ... 
Обявление
05.05.2020г. 16:38:04
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-266 от 05.05.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-750 и УПИ ІІ-746 кв. 2к по плана на град Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
05.05.2020г. 16:35:32
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-265 от 05.05.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-747 и УПИ V-743,744 кв. 2и по плана на град Плиска
Прочетете още ... 
89 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА