НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изменения на ПУП
95 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 10 1 2 3 4 5 6 7
Обявление
06.04.2021г. 14:44:14
Община Каспичан, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Подробен устройствен план  - План за застрояване за имот с идентификатор 36590.102.312 по плана на КК на село Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
05.03.2021г. 09:36:29
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-96 от 04.03.2021 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – Специализирана план-схема за линеен обект – елемент на техническата инфраструктура в рамките на урбанизираната територия – регулационни граници на град Каспичан – „Канализация по ул. „Братя Миладинови“
Прочетете още ... 
Обявление
18.01.2021г. 13:44:40
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че в стая 303 на Общинска администрация Каспичан е изложен одобрен със Заповед № РД-25-5 от 07.01.2020 година на Кмета на Община Каспичан, Проект за изменение на Подробния устройствен план – Специализирана план-схема за кв.21 по плана на гр.Каспичан за обект „ОКЗ на ДСК гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
18.12.2020г. 16:38:41
Община Каспичан, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение Подробен устройствен план  - Специализирана план схема за трасе на електронна мрежа на ОКЗ на ДСК гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
18.12.2020г. 16:46:02
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план по чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ за обект „Водопровод за капково напояване на лозови масиви за десертно и винено грозде“
Прочетете още ... 
Обявление
02.11.2020г. 14:27:28
Община Каспичан, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че с Решение № 223 от 29.10.2020 год. на Общински съвет Каспичан е одобрен Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура за обект „Ново трасе с 2 линии по 20кV от подстанция Каспичан до ГРТ „Рока България“ АД“
Прочетете още ... 
Обявление
20.10.2020г. 08:57:52
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-618 от 20.10.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план  - План за регулация за УПИ І-11 кв. 4 по плана на град Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
03.09.2020г. 14:01:39
Община Каспичан, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Подробен устройствен план  за линейни обекти на техническата инфраструктура за обект „Ново трасе с 2 линии по 20кV от подстанция Каспичан до ГРТ „Рока България“ АД“ от имот с идентификатор 36590.32.40 до – имот с идентификатор 36587.502.276
Прочетете още ... 
Обявление
07.08.2020г. 14:23:23
Община Каспичан, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Подробен устройствен план  - План за регулация за УПИ І-11 кв. 4 по плана на град Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
03.08.2020г. 16:55:42
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-477 от 03.08.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІІ-173 кв. 32 по плана на село Могила
Прочетете още ... 
95 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 10 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА