НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изработване на ПУП
53 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 6 1 2 3 4 5 6
Обявление
27.07.2020г. 09:35:50
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-452 от 24.07.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация
Прочетете още ... 
Обявление
03.07.2020г. 15:27:56
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-405 от 03.07.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-189 и УПИ ХІ-190, кв. 42 по плана на село Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
29.06.2020г. 16:04:10
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-373 от 23.06.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация
Прочетете още ... 
Обявление
17.03.2020г. 08:56:07
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-170 от 16.03.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
17.03.2020г. 08:54:22
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-168 от 16.03.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
17.03.2020г. 08:52:43
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-167 от 16.03.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
18.02.2020г. 10:54:21
Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 72 от 30.01.2020 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Специализирана план – схема по чл. 108 ал. 2 от ЗУТ
Прочетете още ... 
Обявление
11.02.2020г. 09:42:13
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-78 от 10.02.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
24.01.2020г. 16:07:38
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-48 от 24.02.2020 год
Прочетете още ... 
Обявление
16.09.2019г. 09:50:06
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-491 от 13.09.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация за кв.20 по плана на гр. Каспичан, кв. Калугерица
Прочетете още ... 
53 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 6 1 2 3 4 5 6
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА