НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изработване на ПУП
44 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 5 1 2 3 4 5
Обявление
16.09.2019г. 09:50:06
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-491 от 13.09.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация за кв.20 по плана на гр. Каспичан, кв. Калугерица
Прочетете още ... 
Обявление
09.09.2019г. 09:47:56
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-475 от 03.09.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация за кв.72 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
19.08.2019г. 16:07:41
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-440 от 19.08.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване за кв.42 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
19.08.2019г. 16:04:43
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-439 от 19.08.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация за кв.32 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
24.07.2019г. 16:37:15
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-396 от 23.07.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.22 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
01.07.2019г. 09:40:51
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-358 от 27.06.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация
Прочетете още ... 
Обявление
26.06.2019г. 10:40:52
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-352 от 25.06.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.86 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
04.06.2019г. 15:34:31
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-263 от 28.05.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за кв.54 по плана на гр.Каспичан, като се променя предназначението на УПИ ІІ-858
Прочетете още ... 
Обявление
04.06.2019г. 15:25:38
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-264 от 28.05.2019 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-Специализирана план схема
Прочетете още ... 
Обявление
11.01.2019г. 10:55:55
Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 622 от 20.12.2018 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване  за имоти № 052013, № 052014 и № 052015
Прочетете още ... 
44 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 5 1 2 3 4 5
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА