НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изработване на ПУП
57 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 6 1 2 3 4 5 6
Обявление
30.03.2021г. 13:55:38
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-135 от 30.03.2021 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация за част от кв.16, по плана на село Могила
Прочетете още ... 
Обявление
16.03.2021г. 16:47:54
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-10 от 10.03.2021 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация за част от кв.21а, по плана на кв. Калугерица, с цел променя на дворищната регулация между УПИ XIV – 56 и УПИ XV – 55
Прочетете още ... 
Обявление
01.02.2021г. 09:41:03
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-42 от 29.01.2021 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 47 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
18.12.2020г. 16:54:14
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-727 от 11.12.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация за имот с идентификатор 36587.505.280
Прочетете още ... 
Обявление
27.07.2020г. 09:35:50
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-452 от 24.07.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация
Прочетете още ... 
Обявление
03.07.2020г. 15:27:56
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-405 от 03.07.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-189 и УПИ ХІ-190, кв. 42 по плана на село Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
29.06.2020г. 16:04:10
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-373 от 23.06.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация
Прочетете още ... 
Обявление
17.03.2020г. 08:56:07
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-170 от 16.03.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
17.03.2020г. 08:54:22
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-168 от 16.03.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
17.03.2020г. 08:52:43
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-167 от 16.03.2020 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план
Прочетете още ... 
57 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 6 1 2 3 4 5 6
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА