НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
149 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 15 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
19.03.2020г. 16:52:05
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 3 / 19.03.2020 год. за обект „Основен ремонт на общински път SHU1081 „/III-2007/ Плиска – Върбяне – граница община (Каспичан – Нови пазар) – Правенци“
Прочетете още ... 
Съобщение
19.03.2020г. 16:49:11
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 2 / 19.03.2020 год. за обект „Основен ремонт на общински път SHU2081 „/SHU1081/ Каспичан - жп гара Каспичан – Могила - /III-2082/“ в гр.Каспичан, ул. „Димитър Благоев“
Прочетете още ... 
Съобщение
16.03.2020г. 16:58:57
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 1 / 12.03.2020 год. за обект „ПРАВОСЛАВЕН ПАРАКЛИС „СВЕТИ КНЯЗ БОЯН ПЪРВОМЪЧЕНИК БЪЛГАРСКИ“, в УПИ І кв. 44 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
20.12.2019г. 14:57:00
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 45/20.12.2019 год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда и гараж“, в УПИ Х кв. 51 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
20.12.2019г. 14:54:17
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 44/20.12.2019 год. за обект „Вътрешно преустройство на цех за горещо поцинковане“, в УПИ ІІ-Промишлени нужди кв. 117а по плана на гр. Каспичан,
Прочетете още ... 
Съобщение
16.12.2019г. 11:09:11
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 43/12.12.2019 год. за обект „Преустройство на базова станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД VN4789 “Madara” и преустройство на Приемо-предавателна станция № 4098 ‘Kyulevcha“ на „Теленор България“ ЕАД“, в УПИ ХІІІ-20 кв. 3 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
16.12.2019г. 11:04:11
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 42/12.12.2019 год. за обект „Основен ремонт Общински път SHU1111/ІІІ-701/ Нови пазар – граница община (Нови пазар – Каспичан) – Плиска – /ІІІ-2007/“ , подобект „Ремонт на мост при км. 8+100“
Прочетете още ... 
Съобщение
22.11.2019г. 09:32:31
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 41/21.11.2019 год. за обект „Обслужваща сграда - компресорно“ в ПИ 003014, м. „Армутлук“ в землището на гр. Плиска, с възложител: „Херти“ АД
Прочетете още ... 
Съобщение
11.11.2019г. 16:43:32
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-608/07.11.2019 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 22/08.08.2019 г. за строеж на обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Каспичан – Етап 8.1“.
Прочетете още ... 
Съобщение
11.11.2019г. 16:34:42
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 40/07.11.2019 год. за обект „Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Каспичан“ в УПИ І-Училище кв. 24 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
149 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 15 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА