НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
70 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 7 1 2 3 4 5 6 7
Обявление
05.09.2018г. 09:52:46
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 24/04.09.2018 г. за обект „Къща за гости, стопанска постройка – навес, основен ремонт на същ. жилищна сграда и промяна на предназначението й в къща за гости, ограда“ в УПИ УПИ ІX-191 кв.23 по плана на с. Могила
Прочетете още ... 
Съобщение
27.08.2018г. 13:41:13
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 23/27.08.2018 г. за обект „Извършване на СМР по общински път SHU 1082 /ІІІ-2007/ Плиска-Върбяне-Граница Община (Каспичан-Нови пазар)-Правенци“
Прочетете още ... 
Съобщение
23.08.2018г. 16:31:34
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-448/23.08.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 45/13.09.2013 г. за строеж на обект „«Реконструкция на водопроводна мрежа в Община Каспичан»:
Прочетете още ... 
Съобщение
23.08.2018г. 16:27:17
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 22/23.08.2018 г. за обект „Лятна кухня“ в имот с идентификатор 36587.504.1040 по КК на гр. Каспичан,
Прочетете още ... 
Съобщение
23.08.2018г. 16:24:18
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 21/21.08.2018 г. за обект „Плътна ограда“ в имот с идентификатор 36587.502.524 по КК на гр. Каспичан,
Прочетете още ... 
Съобщение
17.08.2018г. 09:36:32
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 20/16.08.2018 г. за обект „Плътна ограда с височина на плътната част до 2,20 м, разположена в границите на имота“ в имот с идент. 36587.502.181 по КК на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
13.08.2018г. 10:04:28
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 19/09.08.2018 г. за обект „Мемориал на изселниците от с. Каспичан преди Освобождението на България ” УПИ V - Поща, аптека, здравна служба, магазин, клуб, ТПК и читалище, кв. 80 по плана на с.Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
26.07.2018г. 16:38:20
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-410/26.07.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 45/13.09.2013 г., за строеж на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа в Община Каспичан»:
Прочетете още ... 
Съобщение
20.07.2018г. 10:01:00
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-376/19.07.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 22/04.05.2012 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
20.07.2018г. 09:57:13
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-375/19.07.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж №16/18.08.2016 г.
Прочетете още ... 
70 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 7 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА