НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
142 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 15 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
22.11.2019г. 09:32:31
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 41/21.11.2019 год. за обект „Обслужваща сграда - компресорно“ в ПИ 003014, м. „Армутлук“ в землището на гр. Плиска, с възложител: „Херти“ АД
Прочетете още ... 
Съобщение
11.11.2019г. 16:43:32
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-608/07.11.2019 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 22/08.08.2019 г. за строеж на обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Каспичан – Етап 8.1“.
Прочетете още ... 
Съобщение
11.11.2019г. 16:34:42
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 40/07.11.2019 год. за обект „Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Каспичан“ в УПИ І-Училище кв. 24 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
01.11.2019г. 10:57:29
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 39/31.10.2019 год. за обект „Цех за производство на безалкохолни напитки“ в УПИ V кв. 43 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
01.11.2019г. 10:54:07
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 38/31.10.2019 год. за обект „Преустройство на кантар в Административна сграда“ в УПИ ІІ-392 кв. 1д по плана на с. Златна нива
Прочетете още ... 
Съобщение
01.11.2019г. 10:50:57
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 37/31.10.2019 год. за обект „Водомерна шахта за УПИ ІV-331 „Хотел-ресторант“ в УПИ ХV-Озеленяване кв. 16 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
18.10.2019г. 10:30:34
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 36/17.10.2019 год. за обект „Възстановително-ремонтни дейности за укрепване на брега на дере, скат до ул. „Панайот Волов“ в УПИ ХХХІІ-Озеленяване кв. 60 по плана за регулация на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
18.10.2019г. 10:27:09
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 35/17.10.2019 год. за обект „Преустройство на магазин за хранителни стоки в бистро/заведение за хранене“ за УПИ ІІІ кв. 73 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
10.10.2019г. 09:44:49
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 34/08.10.2019 год. за обект „Подмяна на съществуващо сградно водопроводно и канализационно отклонение“ за УПИ ХІV-728 кв. 31 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
10.10.2019г. 09:40:59
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 33/08.10.2019 год. за обект „Приемно-предавателна станция № 4452“ в ПИ 36590.15.22, м.“Сая кула“ по КК на с. Каспичан, с възложител „Теленор България“ ЕАД
Прочетете още ... 
142 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 15 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА