НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
128 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 13 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
20.09.2019г. 11:02:17
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 28/19.09.2019 г. за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х-707 кв. 86 по плана на гр. Плиска, с възложител Десислава Атанасова
Прочетете още ... 
Съобщение
09.09.2019г. 09:34:23
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.140 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена виза за проектиране на „Работилница“ и „Стопанска сграда“ в УПИ Х-707 кв. 86 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
23.08.2019г. 15:58:22
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 27/22.08.2019 г. за обект „Водопроводно отклонение“ за УПИ ХІV-475 кв. 60 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
23.08.2019г. 15:56:47
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 26/22.08.2019 г. за обект „Водопроводно и канализационно отклонение“ за УПИ ХІІІ-781 кв. 58 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
15.08.2019г. 16:45:17
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 25/15.08.2019 г. за обект „Основен ремонт на покрив с надстрояване до 1.5 м.“ в УПИ ІV-538 кв. 34 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
15.08.2019г. 16:42:37
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 24/15.08.2019 г. за обект „Стопанска постройка“ в УПИ ХVІІІ-488 кв. 44 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
15.08.2019г. 16:40:45
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-435/15.08.2019 год. на главния архитект на община Каспичан за допълване на Разрешение за строеж № 26/27.09.2016 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
15.08.2019г. 16:35:57
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-428/08.08.2019 год. на главния архитект на община Каспичан е изменено Разрешение за строеж № 6/05.05.2016 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
09.08.2019г. 09:46:44
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 23/08.08.2019 г. за обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Каспичан – Етап 8.2“
Прочетете още ... 
Съобщение
09.08.2019г. 09:45:27
СЪОБЩЕНИЕ
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 22/08.08.2019 г. за обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Каспичан – Етап 8.1“
Прочетете още ... 
128 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 13 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА