НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
146 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 15 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
20.12.2019г. 14:57:00
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 45/20.12.2019 год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда и гараж“, в УПИ Х кв. 51 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
20.12.2019г. 14:54:17
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 44/20.12.2019 год. за обект „Вътрешно преустройство на цех за горещо поцинковане“, в УПИ ІІ-Промишлени нужди кв. 117а по плана на гр. Каспичан,
Прочетете още ... 
Съобщение
16.12.2019г. 11:09:11
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 43/12.12.2019 год. за обект „Преустройство на базова станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД VN4789 “Madara” и преустройство на Приемо-предавателна станция № 4098 ‘Kyulevcha“ на „Теленор България“ ЕАД“, в УПИ ХІІІ-20 кв. 3 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
16.12.2019г. 11:04:11
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 42/12.12.2019 год. за обект „Основен ремонт Общински път SHU1111/ІІІ-701/ Нови пазар – граница община (Нови пазар – Каспичан) – Плиска – /ІІІ-2007/“ , подобект „Ремонт на мост при км. 8+100“
Прочетете още ... 
Съобщение
22.11.2019г. 09:32:31
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 41/21.11.2019 год. за обект „Обслужваща сграда - компресорно“ в ПИ 003014, м. „Армутлук“ в землището на гр. Плиска, с възложител: „Херти“ АД
Прочетете още ... 
Съобщение
11.11.2019г. 16:43:32
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-608/07.11.2019 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 22/08.08.2019 г. за строеж на обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Каспичан – Етап 8.1“.
Прочетете още ... 
Съобщение
11.11.2019г. 16:34:42
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 40/07.11.2019 год. за обект „Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Каспичан“ в УПИ І-Училище кв. 24 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
01.11.2019г. 10:57:29
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 39/31.10.2019 год. за обект „Цех за производство на безалкохолни напитки“ в УПИ V кв. 43 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
01.11.2019г. 10:54:07
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 38/31.10.2019 год. за обект „Преустройство на кантар в Административна сграда“ в УПИ ІІ-392 кв. 1д по плана на с. Златна нива
Прочетете още ... 
Съобщение
01.11.2019г. 10:50:57
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 37/31.10.2019 год. за обект „Водомерна шахта за УПИ ІV-331 „Хотел-ресторант“ в УПИ ХV-Озеленяване кв. 16 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
146 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 15 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА