НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
134 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 14 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
10.10.2019г. 09:44:49
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 34/08.10.2019 год. за обект „Подмяна на съществуващо сградно водопроводно и канализационно отклонение“ за УПИ ХІV-728 кв. 31 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
10.10.2019г. 09:40:59
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 33/08.10.2019 год. за обект „Приемно-предавателна станция № 4452“ в ПИ 36590.15.22, м.“Сая кула“ по КК на с. Каспичан, с възложител „Теленор България“ ЕАД
Прочетете още ... 
Съобщение
04.10.2019г. 09:56:15
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 32/03.10.2019 год. за обект „Работилница за лични нужди“ в УПИ Х-707, кв. 86 по плана на гр. Плиска, с възложител Десислава Атанасова
Прочетете още ... 
Съобщение
04.10.2019г. 09:32:57
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 31/03.10.2019 год. за обект „Стопанска постройка“ в УПИ Х-707, кв. 86 по плана на гр. Плиска, с възложител Десислава Атанасова
Прочетете още ... 
Съобщение
27.09.2019г. 10:45:14
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № Разрешение за строеж № 30/26.09.2019 год. за обект „Плътна ограда с височина до 2,20м“ в УПИ Х-707, кв. 86 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
27.09.2019г. 10:43:24
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 29/25.09.2019 г. за обект „Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или  данни на БТК VN4775_А“ в УПИ І кв. 39 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
20.09.2019г. 11:02:17
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 28/19.09.2019 г. за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х-707 кв. 86 по плана на гр. Плиска, с възложител Десислава Атанасова
Прочетете още ... 
Съобщение
09.09.2019г. 09:34:23
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.140 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена виза за проектиране на „Работилница“ и „Стопанска сграда“ в УПИ Х-707 кв. 86 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
23.08.2019г. 15:58:22
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 27/22.08.2019 г. за обект „Водопроводно отклонение“ за УПИ ХІV-475 кв. 60 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
23.08.2019г. 15:56:47
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 26/22.08.2019 г. за обект „Водопроводно и канализационно отклонение“ за УПИ ХІІІ-781 кв. 58 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
134 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 14 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА