НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
93 резултата по 
на стр.
Страница 8 от 10 4 5 6 7 8 9 10
Съобщение
23.10.2017г. 12:47:02
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 30 от 19.10.2017 г. за „Къща за гости“, в УПИ XVII-739 кв.41 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
12.10.2017г. 15:32:53
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-494 от 12.10.2017 год. за допълване на разрешение за строеж № 03 от 26.03.2017 г. за „Обновяване на спортна площадка при ОУ „Св.П.Хилендарски“ гр.Плиска“
Прочетете още ... 
Съобщение
12.10.2017г. 15:29:06
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 29 от 12.10.2017 г. за „Реконструкция и газификация на котелната и вътрешноотоплителна инсталации на сградата на НЧ“Пробуда – 1928“ гр.Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
12.10.2017г. 15:26:33
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 28 от 12.10.2017 г. за „Облагородяване и оформяне на площадното пространство в гр.Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
28.09.2017г. 16:38:28
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 27 от 28.09.2017 г. за „Пристройка към еднофамилна жилищна сграда“, в УПИ V-344 кв.27 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
26.09.2017г. 11:13:13
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 26 от 21.09.2017 г. за „Лятна кухня“, в УПИ ІІІ-260 кв.64 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
26.09.2017г. 11:08:03
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 25 от 14.09.2017 г. за „КЪЩА ЗА ГОСТИ, ОБСЛУЖВАЩ КОМПЛЕКСИ ОТКРИТ БАСЕЙН; ПОДОБЕКТ 1 - ЕЛ. КАБЕЛ 20 кV И ПРЕХОД ОТ ВЪЗДУШНО В КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА НОВ БКТП; ПОДОБЕКТ 2 - БКТП 20/0,4 kV, 1x630 kVa“, в ПИ 027100 землище с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
26.09.2017г. 11:01:53
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 24 от 14.09.2017 г. за „Къща за гости“, в УПИ І-739 кв.66 по плана на с.Кюлевча, с възложител: „Вигор“ЕООД.
Прочетете още ... 
Съобщение
08.09.2017г. 09:17:32
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 23 от 07.09.2017 г. за „Реконструкция на съществуваща сграда – пенсионерски клуб, на основание чл.140 от ЗУТ“
Прочетете още ... 
Съобщение
30.08.2017г. 16:03:18
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 22 от 25.08.2017 г. за „Монтаж на два телекомуникационни шкафа на „БТК“ ЕАД за VDSL технология (RSH_1021 и RSH_1031/1041) и захранване от най-близката съществуваща кабелна шахта в гр.Каспичан
Прочетете още ... 
93 резултата по 
на стр.
Страница 8 от 10 4 5 6 7 8 9 10
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА