НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
124 резултата по 
на стр.
Страница 8 от 13 5 6 7 8 9 10 11
..г. ::
Прочетете още ... 
Съобщение
03.07.2018г. 16:14:46
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-343/03.07.2018 год. за допълване на Разрешение за строеж № 18 от 18.08.2016 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
28.06.2018г. 10:11:10
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 15 от 28.06.2018 г. за „Сградно водопроводно отклонение за УПИ ІІІ-432 на кв.53 по плана на с.Кюлевча“ в УПИ ІІІ-432 кв.53 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
31.05.2018г. 16:09:44
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 14 от 29.05.2018 г. за „Лятна кухня“ в УПИ VІІІ-781 кв.58 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
17.05.2018г. 11:25:52
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 13 от 17.05.2018 г. за „Външно ел.захранване на две сгради в имот № 000039, землище с.Косово“ през имот № 11.63, имот № 000075, имот № 000072, имот № 003005, имот № 000008, имот № 003006, имот № 000036, имот № 000037 до имот № 000039 по КВС на с.Косово
Прочетете още ... 
Съобщение
10.05.2018г. 16:39:52
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 12 от 10.05.2018 г. за „Облагородяване и оформяне на площадното пространство на територията на община Каспичан“, подобект „Облагородяване и оформяне на площадното пространство в гр.Плиска, община Каспичан“ в УПИ І кв.39 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
10.05.2018г. 16:36:39
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 11 от 10.05.2018 г. за „Облагородяване и оформяне на площадното пространство на територията на община Каспичан“, подобект „Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул.“Александър Стамболийски“ в гр.Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
10.05.2018г. 16:32:30
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 10 от 08.05.2018 г. за „Пункт за изкупуване на билки“ в УПИ ІІІ-92 кв.14 по плана на с.Златна нива
Прочетете още ... 
Съобщение
19.04.2018г. 14:27:03
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-183 от 19.04.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено разрешение за строеж № 38 от 06.08.2015 г. за „Създаване на условия за активен спорт и отдих в община Каспичан – Ремонт и реконструкция на спортен комплекс – гр. Каспичан“ - Етапно строителство:
Прочетете още ... 
Съобщение
13.04.2018г. 16:28:24
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-171/13.04.2018 год. за допълване на разрешение за строеж № 23 от 27.09.2018 г.
Прочетете още ... 
124 резултата по 
на стр.
Страница 8 от 13 5 6 7 8 9 10 11
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА