НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
88 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 9 3 4 5 6 7 8 9
Съобщение
16.11.2017г. 16:55:37
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 33 от 16.11.2017 г. за „Гараж за селскостопански инвентар“, в УПИ ІII кв.101 по плана на с.Върбяне
Прочетете още ... 
Съобщение
16.11.2017г. 16:53:58
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 32 от 16.11.2017 г. за „Пристрояване с цел разширяване на съществуваща сграда, промяна на предназначението й в гараж за стопански инвентар и навес“, в УПИ II кв.102 по плана на с.Върбяне
Прочетете още ... 
Съобщение
16.11.2017г. 16:53:58
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 32 от 16.11.2017 г. за „Пристрояване с цел разширяване на съществуваща сграда, промяна на предназначението й в гараж за стопански инвентар и навес“, в УПИ II кв.102 по плана на с.Върбяне
Прочетете още ... 
Съобщение
16.11.2017г. 16:51:23
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 31 от 14.11.2017 г. за „Къща за гости“, в УПИ VІII-352 кв.35 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
02.11.2017г. 16:30:29
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-529 от 01.11.2017 год. на главния архитект на Община Каспичан за допълване на Разрешение за строеж № 18/10.08.2017 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
23.10.2017г. 12:47:02
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 30 от 19.10.2017 г. за „Къща за гости“, в УПИ XVII-739 кв.41 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
12.10.2017г. 15:32:53
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-494 от 12.10.2017 год. за допълване на разрешение за строеж № 03 от 26.03.2017 г. за „Обновяване на спортна площадка при ОУ „Св.П.Хилендарски“ гр.Плиска“
Прочетете още ... 
Съобщение
12.10.2017г. 15:29:06
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 29 от 12.10.2017 г. за „Реконструкция и газификация на котелната и вътрешноотоплителна инсталации на сградата на НЧ“Пробуда – 1928“ гр.Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
12.10.2017г. 15:26:33
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 28 от 12.10.2017 г. за „Облагородяване и оформяне на площадното пространство в гр.Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
28.09.2017г. 16:38:28
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 27 от 28.09.2017 г. за „Пристройка към еднофамилна жилищна сграда“, в УПИ V-344 кв.27 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
88 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 9 3 4 5 6 7 8 9
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА