НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
111 резултата по 
на стр.
Страница 6 от 12 3 4 5 6 7 8 9
Съобщение
20.07.2018г. 09:57:13
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-375/19.07.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж №16/18.08.2016 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
20.07.2018г. 09:49:16
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 18/19.07.2018 г. за обект „Преустройство на GSM/UMTS, базова станция SHU0018.A005 ”Kaspichan в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „А1 България“ ЕАД ” в УПИ I-571, кв. 22, идент. 36587.502.571.1
Прочетете още ... 
Съобщение
12.07.2018г. 14:48:18
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 16/12.07.2018 г. за обект „Лятна кухня” УПИ VІІІ-749 кв.29 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
12.07.2018г. 14:45:07
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 16/12.07.2018 г. за обект „Промяна на предназначението на стопанска постройка в КАФЕ БАР” в УПИ ХІ-440 кв.49 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
06.07.2018г. 15:38:56
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-347/05.07.2018 год. за допълване на Разрешение за строеж № 17/18.08.2016 г. за строеж на обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан“, подобект „Проект за водопровод по ул.“Ропотамо“, ул.“Цар Симеон“ и ул.“Хан Аспарух“ с.Златна нива, община Каспичан“ с възложител: община Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
06.07.2018г. 15:35:15
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-346/05.07.2018 год. за допълване на Разрешение за строеж № № 50 от 15.12.2016 г. за „Резервно кабелно ел.захранване от ТП до ГРТ в сграда, ПИ 502.1125 по КК на град Каспичан” по плана на град Каспичан, с възложител: „Велпа“ ЕООД.
Прочетете още ... 
..г. ::
Прочетете още ... 
..г. ::
Прочетете още ... 
Съобщение
03.07.2018г. 16:14:46
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-343/03.07.2018 год. за допълване на Разрешение за строеж № 18 от 18.08.2016 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
28.06.2018г. 10:11:10
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 15 от 28.06.2018 г. за „Сградно водопроводно отклонение за УПИ ІІІ-432 на кв.53 по плана на с.Кюлевча“ в УПИ ІІІ-432 кв.53 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
111 резултата по 
на стр.
Страница 6 от 12 3 4 5 6 7 8 9
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА