НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
75 резултата по 
на стр.
Страница 6 от 8 2 3 4 5 6 7 8
Съобщение
16.11.2017г. 16:51:23
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 31 от 14.11.2017 г. за „Къща за гости“, в УПИ VІII-352 кв.35 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
02.11.2017г. 16:30:29
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-529 от 01.11.2017 год. на главния архитект на Община Каспичан за допълване на Разрешение за строеж № 18/10.08.2017 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
23.10.2017г. 12:47:02
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 30 от 19.10.2017 г. за „Къща за гости“, в УПИ XVII-739 кв.41 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
12.10.2017г. 15:32:53
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-494 от 12.10.2017 год. за допълване на разрешение за строеж № 03 от 26.03.2017 г. за „Обновяване на спортна площадка при ОУ „Св.П.Хилендарски“ гр.Плиска“
Прочетете още ... 
Съобщение
12.10.2017г. 15:29:06
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 29 от 12.10.2017 г. за „Реконструкция и газификация на котелната и вътрешноотоплителна инсталации на сградата на НЧ“Пробуда – 1928“ гр.Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
12.10.2017г. 15:26:33
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 28 от 12.10.2017 г. за „Облагородяване и оформяне на площадното пространство в гр.Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
28.09.2017г. 16:38:28
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 27 от 28.09.2017 г. за „Пристройка към еднофамилна жилищна сграда“, в УПИ V-344 кв.27 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
26.09.2017г. 11:13:13
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 26 от 21.09.2017 г. за „Лятна кухня“, в УПИ ІІІ-260 кв.64 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
26.09.2017г. 11:08:03
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 25 от 14.09.2017 г. за „КЪЩА ЗА ГОСТИ, ОБСЛУЖВАЩ КОМПЛЕКСИ ОТКРИТ БАСЕЙН; ПОДОБЕКТ 1 - ЕЛ. КАБЕЛ 20 кV И ПРЕХОД ОТ ВЪЗДУШНО В КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА НОВ БКТП; ПОДОБЕКТ 2 - БКТП 20/0,4 kV, 1x630 kVa“, в ПИ 027100 землище с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
26.09.2017г. 11:01:53
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 24 от 14.09.2017 г. за „Къща за гости“, в УПИ І-739 кв.66 по плана на с.Кюлевча, с възложител: „Вигор“ЕООД.
Прочетете още ... 
75 резултата по 
на стр.
Страница 6 от 8 2 3 4 5 6 7 8
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА