НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
88 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 9 2 3 4 5 6 7 8
Съобщение
10.05.2018г. 16:36:39
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 11 от 10.05.2018 г. за „Облагородяване и оформяне на площадното пространство на територията на община Каспичан“, подобект „Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул.“Александър Стамболийски“ в гр.Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
10.05.2018г. 16:32:30
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 10 от 08.05.2018 г. за „Пункт за изкупуване на билки“ в УПИ ІІІ-92 кв.14 по плана на с.Златна нива
Прочетете още ... 
Съобщение
19.04.2018г. 14:27:03
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-183 от 19.04.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено разрешение за строеж № 38 от 06.08.2015 г. за „Създаване на условия за активен спорт и отдих в община Каспичан – Ремонт и реконструкция на спортен комплекс – гр. Каспичан“ - Етапно строителство:
Прочетете още ... 
Съобщение
13.04.2018г. 16:28:24
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-171/13.04.2018 год. за допълване на разрешение за строеж № 23 от 27.09.2018 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
13.04.2018г. 16:24:13
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 09 от 12.04.2018 г. за „Улица от ОК117 през ОК116, ОК113 до ОК112“ по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
13.04.2018г. 16:25:54
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 09 от 12.04.2018 г. за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция (плодове и зеленчуци в насипно състояние и чували“ в УПИ V-743,744 кв.2и по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
02.04.2018г. 09:39:24
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-153/29.03.2018 год. на главния архитект на Община Каспичан за допълване на разрешение за строеж № 20 от 24.08.2017 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
22.03.2018г. 16:04:37
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 07 от 22.03.2018 г. за „Жилищна сграда“ в УПИ ХІ-621 кв.20 по плана на гр.Каспичан, с възложител: Росен Василев Маринов.
Прочетете още ... 
Съобщение
16.03.2018г. 15:20:37
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 06 от 15.03.2018 г. за „Стопанска постройка“ в имот с идентификатор 36590.15.17 по КК на с.Каспичан, с възложител: Стойчо Иванов Стойчев, в качеството му на наследник на Пламен Стойчев Иванов
Прочетете още ... 
Съобщение
01.03.2018г. 16:40:15
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 05 от 01.03.2018 г. за „Отдел за производство на дървена дограма и котелно към цех за производство на мебели и дървени изделия“ в имот с идентификатор 36590.26.49 по КК на с.Каспичан
Прочетете още ... 
88 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 9 2 3 4 5 6 7 8
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА