НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
136 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 14 2 3 4 5 6 7 8
Съобщение
31.05.2019г. 09:32:33
Издадена виза за строеж на стопанска сграда
Прочетете още ... 
Съобщение
31.05.2019г. 09:28:12
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 6/30.05.2019 г. за обект „Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Каспичан”, подобект „Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. „Осми март“ град Плиска“
Прочетете още ... 
Съобщение
10.05.2019г. 08:36:45
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 5/09.05.2019 г. за обект „Басейн, УПИ VІІІ-126 кв.7 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
12.04.2019г. 10:22:30
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 4/11.04.2019 г. за обект „Платна ограда с Н≤2,20м. УПИ І-181 кв.51 по плана на с.Върбяне”,
Прочетете още ... 
Съобщение
09.04.2019г. 15:44:50
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-155/04.04.2019 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 38/06.08.2018 г. за строеж на обект „Ремонт и реконструкция на спортен комплекс – гр.Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
28.03.2019г. 16:50:10
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 3/28.03.2019 г. за обект „Стопанска постройка“ в УПИ IІ-417 кв.42 по плана на гр.Каспичан, общ. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
22.03.2019г. 09:33:42
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 2/21.03.2019 г. за обект „за обект „Битова сграда с офис и гараж“ в УПИ IX-1252 кв.114 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
22.02.2019г. 09:55:56
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 1/21.02.2019 г. за обект „Сградно водопроводно отклонение на фургон за съхранение на селскостопански инвентар“ в ПИ 040065 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
20.12.2018г. 16:37:09
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 36/20.12.2018 г. за обект „Обслужваща сграда за спорт и почивка“
Прочетете още ... 
Съобщение
07.12.2018г. 10:18:06
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 35/06.12.2018 г. за обект „Дърводелска работилница“ в УПИ IХ-1251, кв.114 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
136 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 14 2 3 4 5 6 7 8
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА