НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изработване на ПУП
52 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 6 1 2 3 4 5 6
Обявление
12.12.2017г. 09:46:21
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-622 от 11.12.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за кв.54 по плана на гр.Каспичан,
Прочетете още ... 
Обявление
12.12.2017г. 09:31:13
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-621 от 11.12.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация за кв.23 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
06.12.2017г. 11:43:11
Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 464 от 26.10.2017 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване за част от поземлен имот № 070241
Прочетете още ... 
Обявление
29.11.2017г. 11:57:15
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-594 от 28.11.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за промяна на Подробния устройствен план - План за регулация
Прочетете още ... 
Обявление
11.10.2017г. 15:46:06
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение № 452 от 28.09.2017 год. на Общински съвет - Каспичан е разрешено изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план по чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ за линейни обекти на техническата инфраструктура
Прочетете още ... 
Обявление
11.10.2017г. 15:31:53
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение № 450 от 28.09.2017 год. на Общински съвет - Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
10.10.2017г. 11:28:58
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-490 от 10.10.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
10.10.2017г. 11:26:17
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-489 от 10.10.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
12.09.2017г. 15:40:42
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-452 от 11.09.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект  за подробен устройствен план – План за застрояване
Прочетете още ... 
Обявление
12.09.2017г. 15:27:44
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-451 от 11.09.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект  за подробен устройствен план – План за застрояване
Прочетете още ... 
52 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 6 1 2 3 4 5 6
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА