НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
141 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 15 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
19.07.2019г. 10:17:03
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 15/18.07.2019 г. за обект „Сградно водопроводно отклонение за жилищна сграда с лютна кухня“ в УПИ ХІІІ-209 кв.41 село Кюлевча, с възложител: Община Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
19.07.2019г. 10:14:42
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 14/18.07.2019 г. за обект „Основен ремонт на покрив на жилищна сграда с идентификатор 36587.502.791.3“ в УПИ ІV-791 кв.50 град Каспичан, с възложител: Валентина Георгиева
Прочетете още ... 
Съобщение
19.07.2019г. 10:12:52
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 13/18.07.2019 г. за обект „Лятна кухня“ в УПИ ІV-791 кв.50 град Каспичан, с възложител: Валентина Георгиева
Прочетете още ... 
Съобщение
15.07.2019г. 11:46:42
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 12/11.07.2019 г. за обект „Нова покривна конструкция на съществуваща стопанска сграда - краварник“ в УПИ ІV-370 кв.1 село Златна нива, с възложител: ЕТ„Сергей Петров“.
Прочетете още ... 
Съобщение
15.07.2019г. 11:43:57
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 11/11.07.2019 г. за обект „Къща за гости“ в УПИ ІІ-167 кв.38 село Кюлевча, с възложител: „Железов 2017“ ООД
Прочетете още ... 
Съобщение
05.07.2019г. 14:05:01
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-371/05.07.2019 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 45/13.09.2013 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
04.07.2019г. 16:48:23
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-367/04.07.2019 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 22/04.05.2012 г. за строеж на обект „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Каспичан и кв.Калугерица – Община Каспичан област Шумен“,
Прочетете още ... 
Съобщение
26.06.2019г. 11:18:32
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-354/17.06.2019 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 9/06.06.2019 г. за строеж на обект „Къща за гости „Миланови“
Прочетете още ... 
Заповед за допълване на РС
24.06.2019г. 10:53:50
Заповед №РД-25-339/17.06.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж №8 / 06.06.2019 г.
Прочетете още ... 
Заповед за допълване на РС
24.06.2019г. 10:55:14
Заповед №РД-25-340/17.06.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж №7 / 06.06.2019 г.
Прочетете още ... 
141 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 15 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА