НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изработване на ПУП
44 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 5 1 2 3 4 5
Обявление
17.12.2018г. 09:58:37
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-629 от 14.12.2018 год. на Кмета на община Каспичан е отказано изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ-322
Прочетете още ... 
Обявление
17.12.2018г. 09:51:16
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-630 от 14.12.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация за урегулиран поземлен имот Х-690,685 от кв.60 по плана на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
17.12.2018г. 09:48:38
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-634 от 14.12.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за имот с идентификатор 36587.502.1239
Прочетете още ... 
Обявление
20.11.2018г. 14:30:03
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-583 от 19.11.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за кв.44 по плана на гр.Плиска, с обхват УПИ ХХ-486, УПИ ХV-485  и УПИ ХІХ-489
Прочетете още ... 
Обявление
14.11.2018г. 09:29:58
Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 600 от 25.10.2018 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване  за имот № 071018, местност „Долчец“, землище с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
30.10.2018г. 11:00:21
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-544 от 29.10.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване и Работен устройствен план за кв.44 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
30.10.2018г. 10:55:14
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-543 от 29.10.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за кв.7 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
20.04.2018г. 11:38:00
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-187 от 20.04.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за кв.14 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
20.04.2018г. 11:35:14
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-186 от 20.04.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация за кв.76 по плана на с.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
02.04.2018г. 12:02:11
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-156 от 02.04.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация за кв.100 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
44 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 5 1 2 3 4 5
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА