НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изработване на ПУП
40 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 4 1 2 3 4
Обявление
14.11.2018г. 09:29:58
Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 600 от 25.10.2018 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване  за имот № 071018, местност „Долчец“, землище с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
30.10.2018г. 11:00:21
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-544 от 29.10.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване и Работен устройствен план за кв.44 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
30.10.2018г. 10:55:14
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-543 от 29.10.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за кв.7 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
20.04.2018г. 11:38:00
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-187 от 20.04.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за кв.14 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
20.04.2018г. 11:35:14
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-186 от 20.04.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация за кв.76 по плана на с.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
02.04.2018г. 12:02:11
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-156 от 02.04.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация за кв.100 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
02.04.2018г. 11:59:51
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-155 от 02.04.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация за кв.125 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
09.01.2018г. 10:56:13
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-10 от 09.01.2018 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация застрояване
Прочетете още ... 
Обявление
12.12.2017г. 09:46:21
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-622 от 11.12.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за кв.54 по плана на гр.Каспичан,
Прочетете още ... 
Обявление
12.12.2017г. 09:31:13
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-621 от 11.12.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация за кв.23 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
40 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 4 1 2 3 4
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА